MEDICINTILSKUD

Grænserne for medicintilskud reguleres en gang årligt. Se grænserne for 2016 her.
Medicintilskudsgrænserne er grænserne for, hvor meget borgerne selv skal betale af deres udgifter til medicin. Grænserne reguleres en gang årligt ifølge Sundhedslovens § 149a.
Den seneste regulering betyder, at en borgers egenbetaling for medicin i 2016 maksimalt kan være 3.880 kr. Hvis borgeren har udgifter til medicin over dette beløb, dækkes det af bopælsregionen.
Grænserne for henholdsvis voksne og  børn er følgende:
VOKSNE:

Tilskudsgrænser Tilskudsprocent
0 - 935 kr.  0 pct.
935 - 1.535 kr.  50 pct.
1.535 - 3.325 kr.  75 pct.
3.325 - 17.975 kr.  85 pct.
Over 17.975 kr. 100 pct.

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenbetalingsloft: 3,880 kr.

BØRN :

Tilskudsgrænser Tilskudsprocent
0 - 935 kr.  60 pct.
935 - 1.535 kr.  60 pct.
1.535 - 3.325 kr.  75 pct.
3.325 - 22.115 kr.  85 pct.
Over 22.115 kr.  100 pct.

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenbetalingsloft: 3,880 kr.